Dnia 17 stycznia 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące wdrażania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w formie warsztatów skierowane były do wnioskodawców z terenu powiatu żnińskiego, realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020.
Celem spotkania było podniesienie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarządzania projektem, zasad monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania dokumentów do kontroli.

Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

[rl_gallery id=”323″]