Dnia 18 lutego b. r w siedzibie LGD odbył się I warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna na lata 2014-2020, jej efektów a także działań aktywizacyjnych prowadzonych przez LGD.

Warsztat poprowadziła Pani Hanna Łowicka Członkini Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz v-ce prezes Fundacji Innowacyjnego Rozwoju i Wiedzy. W  warsztacie wzięli udział członkowie LGD, Członkowie Zarządu Członkowie Rady, Pracownicy LGD, przedstawiciele LGD Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego.
Warsztat dotyczył efektów wdrażania LSR za 2018 rok  ale był też podsumowaniem osiągnięć LGD na pierwszy kamień milowy.
Zebranych gości przywitał prezes  LGD Pan Ryszard Ulatowski, następnie efekty pracy LGD przedstawiła Dyrektor Biura Pani Weronika Pochylska. Kolejną część warsztatu poprowadziła Pani Hanna Łowicka.

Udział w warsztacie szerokiego grona mieszańców oraz zaproszonych gości spoza terenu powiatu żnińskiego przyczynił się do zebrania wielu cennych spostrzeżeń. Był też ciekawym doświadczeniem, ponieważ szerokie grono zaproszonych pozwoliło na rozmowy na różnych płaszczyznach. Wszystkie zebrane głosy, uwagi, wnioski przyczynią się niewątpliwie do jeszcze lepszego wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju. Z warsztatu refleksyjnego zostanie sporządzony raport, który będzie częścią Sprawozdania z realizacji LSR za rok 2018.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział warsztacie oraz ożywioną dyskusję.

[rl_gallery id=”231″]