W miniony czwartek w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie organizacyjne dla opiekunów osób niesamodzielnych działających na terenie powiatu żnińskiego w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia”, projektu prowadzonego przez Fundację Ekspert Kujawy z Inowrocławia w partnerstwie z LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie.

„Pogodna jesień życia” w powiecie żnińskim realizowana jest od września 2017r. i potrwa do końca sierpnia 2019r. W przedsięwzięciu udział bierze 82 podopiecznych, którzy zostali objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.
Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie powiatu żnińskiego, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób trzecich.
W ramach projektu można skorzystać można z opieki świadczonej przez opiekunów w dni powszednie  oraz soboty, niedziele, święta i w porze nocnej.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Sprawia nam ogromną satysfakcję fakt, że pomimo niewielkiej ilości godzin przypadającą na jednego podopiecznego jesteśmy pomocni i okazywana jest nam sympatia ze strony uczestników projektu i ich rodzin” – dodaje Pani Krystyna Leśniewska – koordynator projektu.

[rl_gallery id=”438″]