Na podany poniżej przedmiot zamówienia został wybrany następujący oferent:
Wykonanie elementów odblaskowych dla 100 uczestników Rajdu Nordic Walking w Barcinie w dniu 22.09.2018r.
Do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent: PODAROWANE.PL Biedrzycki Spółka Jawna, ul. Kasztanowa 26, 32-040 Rzeszotary