Zapraszamy na szkolenie dla pracowników gmin z terenu powiatu żnińskiego w zakresie przygotowania wniosku w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

1 kwietnia 2019r. (poniedziałek) godz. 9.00, siedziba LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6 w Żninie.

Plakat rewitalizacja