11 czerwca 2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla Grantobiorców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie Grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020.

Szkolenie poprowadził pracownik biura LGD Pan Mateusz Lewandowski. Prowadzący przedstawił wszystkim zainteresowanym głównie zagadnienia związane z przedsięwzięciem 3.2.1 Inicjatywy w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców LSR w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Uczestnicy poznali zasady udzielania wsparcia, omówiono przykładowy wniosek o dofinansowanie, kartę weryfikacji, lokalne kryteria wyboru operacji, a także wiele innych niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.

Przypominamy, że wnioski o powierzenie Grantu można składać do 17 czerwca 2019r. w biurze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.
Wartość projektu grantowego 5.000 -20.000 zł.
Limit środków w ramach naboru: 100.000 ,00 zł.
[rl_gallery id=”1494″]