Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu, w tym LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zostało nagrodzonych za sprawną i skuteczną realizację zadań Lokalnych Strategii Rozwoju powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które zostaną przekazane w ramach konkursów mieszkańcom z obszaru ich działania.

Dziś przedstawiciele LGD Pałuki – Wspólna Sprawa Pan Ryszard Ulatowski – Prezes oraz Pani Eliza Reszka – Wiceprezes z rąk członek zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Anety Jędrzejewskiej odebrali aneks do umowy ramowej zwiększający dofinansowanie o 900.000,00 zł. Środki w całości trafią do mieszkańców powiatu żnińskiego na podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości.