W dniu 17 czerwca 2019 roku na żnińskim rynku odbyły się zajęcia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Pierwsza pomoc tu i teraz”.

Wszystkich przybyłych mieszkańców przywitała Pani Eliza Reszka – Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, a całość wydarzenia poprowadziła Pani Ania Jarecka z Radio Żnin 96FM.

Zajęcia odbywały się pod okiem specjalistów: Ratownika Medycznego Pani Katarzyny Daszkowskiej, Strażaków ze Straży Pożarnej w Żninie, Funkcjonariuszy Żnińskiej Policji oraz Ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żninie.

Mieszkańcy Żnina mogli się przez chwilę poczuć jak ratownicy. Podczas pokazów omówiono zagadnienia zawiązane z bezpieczeństwem oraz procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Wszyscy zebrani dowiedzieli się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej wykonywany na fantomach. Uczestnicy pod czujnym okiem ratowników mogli samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy.
Osoby biorące udział w happeningu ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, dowiedzieli się także jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej – kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy.
Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie mieszkańców Gminy Żnin z podstawowymi czynnościami ratowniczymi do momentu przyjazdu karetki. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Zadanie dofinansowane zostało przez Fundację Santander. Dzięki środkom finansowym Stowarzyszenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa mogło zakupić apteczki medyczne oraz gadżety reklamowe. Z zadania skorzystało 250 mieszkańców, a każdy uczestnik otrzymał apteczkę oraz gadżety reklamowe związane z wydarzeniem.

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa serdecznie dziękuje:
– Pani Katarzynie Daszkowskiej, Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Żninie, Strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Ratownikom Medycznym z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Żninie.

Dziękujemy za pomoc, bez której wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Więcej zdjęć na profilu LGD na Facebook.