W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej złożonych protestów do oceny wniosków w ramach naboru nr 2/2019 oraz nr 3/2019 Rada LGD podjęła decyzje dotyczące zasadności złożonych protestów. W dniu 24.01.2020r. Członkowie Rady LGD ponownie ocenili wnioski nr 2019/1.1.1/5 oraz 2019/1.1.1/8 w ramach naboru 2/2019 oraz wnioski nr 2019/1.1.2/3 oraz 2019/1.1.2/5 w ramach naboru 3/2019.

Do pobrania:
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa