Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów, pracowników LGD oraz Radnych Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wprowadzone zostają zmiany do Procedury w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD
Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Aktualna procedura do pobrania poniżej:

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD z dnia 18.03.2020