LGD na początku marca przekazało dla Pałuckiego centrum Zdrowia w Żninie kwotę 5.000,00 zł na pomoc w walce z koronawirusem.

Otrzymaliśmy informację, że za przekazaną przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, kwotę dofinansowania zakupiono środki ochrony osobistej dla personelu medycznego – czepkomaski (jednowarstwowe) w ilości 1.400 sztuk.