W dniu 17.06.2020 r.  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się Walne zebranie członków LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. W zebraniu uczestniczył prawnik stowarzyszenia Pan Krzysztof Wilanowski oraz księgowa Pani Ewelina Kulpa. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdania merytoryczne oraz  finansowe stowarzyszenia za rok 2019.  Po przedstawieniu sprawozdań Pani Anna Marciniak – członek Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, następnie Komisja rewizyjna przedłożyła członkom  WZC wniosek o absolutorium dla członków zarządu za 2019r. Jednomyślnie  Członkowie Walnego Zebrania członków przyznali Zarządowi  LGD absolutorium za 2019r. Ponadto przedstawiono proponowane zmiany w harmonogramie naboru wniosków. Wszystkie zmiany zostały jednomyślnie przyjęte.