Drodzy mieszkańcy powiatu Żnińskiego, zwracamy się z prośbą o konsultacje lokalnych kryteriów wyboru operacji do przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR. Formularz konsultacyjny należy przesłać do dnia 21.08.2020r. na adres m.petrykowska@lgd-paluki.pl.

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji
Lokalne-kryteria-wyboru-operacji