Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowe formularze umowy o przyznaniu pomocy oraz aneksu do przedmiotowej umowy, dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER.

W związku z powyższym Zarząd Województwa składa Beneficjentom w/w zakresu poddziałania 19.2 LEADER ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do pobrania:

Wzór umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjentów podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER (wersja 5z)”
Umowa_19_2_P_5z_20201221
Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221
Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221
Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221
Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody
Umowa_19_2_P_5z_Zal_5 OswMalz
Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO

Wzór aneksu do umowy o przyznaniu pomocy dla Beneficjentów podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 LEADER