Zaproszenie na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 20.04.2021r. godz. 10.00 w sprawie złożonych odwołań dotyczących oceny i wyboru operacji do realizacji w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW na obszarze LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Miejsce posiedzenia: Żnin, (sala konferencyjna) LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie złożonych odwołań
 7. Podjęcie dyskusji nad złożonymi odwołaniami
 8. Głosowanie w sprawie zasadności złożonych odwołań
 9. Ponowna ocena wniosków nr 1/2/2020/G, 4/2/2020/G, 8/2/2020/G, 10/2/2020/G, 12/2/2020/G, 17/2/2020/G, 20/2/2020/G, 30/2/2020/G, 35/2/2020/G, 36/2/2020/G, 40/2/2020/G w przypadku uznania zasadności odwołań
 10. Podjęcie uchwał
 11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 12. Wolne głosy i wnioski
 13. Zakończenie obrad