Informujemy, że unieważniamy postępowanie ofertowe zamieszczone na stronie Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa w dniu 8.07.2021r.:

Zapytanie dotyczyło:  wniosku składanego w ramach projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa” nr RPKP pn. „Rozwój działalności gospodarczej firmy GOC INVEST Barbara Kasprzyk-Goc w miejscowości Sarbinowo poprzez zakup minikoparki”

nadmieniam że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna oferta.