Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie pt. “GŁOS NATURY”.

Konkurs adresowany jest dla mieszkańców powiatu żnińskiego.

Celem konkursu jest napisanie tekstu piosenki lub wiersza o tematyce proekologicznej lub anty zanieczyszczeniu  środowiska. Rezultatem działań będzie przekazanie istotności dbania o środowisko w formie przystępnej dla osób bezpośrednio niezainteresowanych tematem.

Termin składania prac – 1 grudnia 2021r. do godz. 15:30
Wszystkie prace zgłaszane do konkursu należy nadesłać podpisane (imię nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu do kontaktu) listownie na adres Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, lub doręczyć osobiście.

Regulamin konkursu pt. Głos Natury
Zgoda na udział dziecka w konkursie pt. Głos Natury

Konkurs współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.