14 czerwca br. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę wręczył wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. 

LGD otrzymała środki w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Stowarzyszenie otrzymało na ten cel 74 tysiące złotych. Dzięki otrzymanym funduszom LGD będzie mogła organizować szkolenia, warsztaty i aktywizację dla lokalnych społeczności, aby wspólnie wypracować wdrożenie LSR w nowym okresie programowania.

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP