Dziś w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. Lokalnej Strategii Rozwoju.

Członkami zespołu zostali przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu żnińskiego, przedstawiciel powiatu żnińskiego oraz członkowie zarządu LGD. W trakcie spotkania prezes LGD, Pan Ryszard Ulatowski zapoznał członków zespołu z procedurą przygotowania LSR oraz przedstawił informacje na temat projektu RLKS „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.
Podczas spotkania podkreślono, że rozwój lokalny kierowany przez społeczność umożliwia m.in. wykorzystanie możliwości oferowanych przez wszystkie zaangażowane fundusze, precyzyjny dobór interwencji, niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia, zwiększa szansę na równomierny rozwój obszaru. Mieszkańcy powiatu żnińskiego oraz wszystkie zainteresowane podmioty, będą mogły uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w gminach lub wypełnić ankietę online. Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę września.