Pałuckie Centrum Szkoleniowe uprzejmie informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do projektów Akademia I i Akademia II dofinansowanych z EFS. Projekty polegają na utworzeniu i prowadzeniu 2 Klubów młodzieżowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6/7 -18 lat na obszarze LSR od 09.2022r. do 02.2023r. Klub będzie zrzeszał osoby niepełnoletnie 7 os. wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem (3 dziewczynki, 4 chłopców) i 4 os. z otoczenia (2dziewczynki ,2chłopców) przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

W ramach klubu młodzieżowego będą realizowane następujące cele szczegółowe:
-wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych
– wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem
– kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
– wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań
– zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań
– rozwój postaw przedsiębiorczych i ekspresji kulturalnej

Więcej informacji:
Pałuckie Centrum Szkoleniowe
Bartosz Pochylski
tel. 691094702
e-mail: bartek.pochylski@o2.pl