Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 12.10.2022r. na godzinę 14:30 Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Miejsce obrad: zebranie w formule on-line

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru dla działań informacyjno-promocyjnych na obszarze LSR i zmian w załączniku do LSR Harmonogram naborów wniosków
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są poniżej:
Harmonogram naborów wniosków
Lokalne kryteria wyboru operacji dla działań informacyjno-promocyjnych na obszarze LSR

Link do Walnego Zebrania Członków LGD dostępny jest poniżej:

https://meet.google.com/ycx-xyje-swi