Dnia 23 listopada 2022r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych lub usług lokalnych.

Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Petrykowska. Prowadząca w czytelny sposób przedstawiła wszystkim zainteresowanym główne zagadnienia związane z naborem wniosków.
Uczestnicy poznali zasady udzielania wsparcia, omówiono przykładowy wniosek o dofinansowanie, kartę weryfikacji, lokalne kryteria wyboru operacji, a także poznali wiele innych niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.

Limit środków w ramach naboru: 237 574,85 EUR po kursie 4zł = 950 299,40zł