Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa informuje, że w okresie od 01.04.2023r. do 31.10.2023r.  będzie realizowała projekt pn. „Aktywizacja i animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa”, którego celem jest : Aktywizacja społeczności Lokalnej z terenu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa poprzez animację 150 osób.

W ramach projektu animacja społeczna na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa będzie realizowana w zakresie 2 typów projektu : Centra Aktywności Lokalnej oraz Animacja społeczności lokalnej.

W ramach pierwszego zakresu powstanie 6 Centrów Aktywności Lokalnej (w każdej gminie po 1 centrum), które będą realizowały zajęcia w zakresie realizacji warsztatów mających na celu zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi i rozwój lokalny. Na warsztatach uczestnicy będą zdobywać doświadczenie związane z możliwościami podniesienia umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi, metod i źródeł do organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć i wydarzeń dla lokalnej społeczności tj. możliwości i zalety płynących z tworzenia prężnego działania w zakresie sektora pozarządowego, możliwości i źródeł poszukiwania środków finansowych na realizację zadań dla mieszkańców bez pomocy gmin czy powiatu. Część zajęć będzie praktyczna i będzie polegała na wypełnianiu wniosków o pozyskanie takich środków.

W ramach zakresu Animacja społeczności lokalnej poprzez  zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń z terenu LGD zostanie przeprowadzony panel zajęć sportowych. Nie zabraknie również promowania zdrowego stylu życia oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców poprzez realizację wydarzeń, podczas których prowadzone będą działania uświadamiające i profilaktyczne związane z zasadami zdrowego odżywiania, roli aktywności fizycznej.

Głównym kryterium rekrutacji jest zamieszkanie na obszarze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Drugim kryterium rekrutacji jest wiek powyżej 15 r. ż. W przypadku dzieci należy złożyć oświadczenie opiekuna prawnego. Grupę docelową projektu stanowią wszyscy mieszkańcy obszaru LSR.

Dokumenty związane z rekrutacją dostępne będą w biurze projektu jak i na naszej stronie internetowej www.lgd-paluki.pl.

Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby biura LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie, do kontaktu telefonicznego 609 996 155 lub wiadomości e-mail: lgd@lgd-paluki.pl.