LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie aktywizacji  i integracji mieszkańców oraz liczba przeprowadzonych szkoleń. W maju br. LGD po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Żaden z podmiotów uprawnionych nie złożył wniosku. W związku z tym planowane jest  przeniesienie środków z ww. działania na operacje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach PROW.

Do pobrania:
Lokalna Strategia Rozwoju
Plan Działania