Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na szkolenie dotyczące Przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno – promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lokalnych lub...
Spotkanie informacyjne w LGD

Spotkanie informacyjne w LGD

W dniu 14.05.2019r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Spotkanie zorganizowała Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu, która zorganizowała wyjazd...