Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

Zapraszamy na konsultacje zmian w LSR

LGD Pałuki-Wspólna Sprawa ogłasza konsultacje społeczne zmian w Planie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie realizacji wskaźników i przedsięwzięć dotyczących projektów grantowych w PROW – Liczba wspartych operacji dotyczących inicjatyw w zakresie...

Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

Na podstawie zebranych ofert cenowych nastąpił wybór oferentów na zapytania ofertowe: 1. Prowadzenie VII Pałuckiego Festynu Ludowego w dniu 20.07.2019 r. – do realizacji przedmiotu zamówienia został wybrany oferent:  Anna Janowska i Karol Nojgebauer, Słębowo 41,...